สำนักเรียนพระปริยัติธรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับวัดดอนขมิ้น

สำนักเรียนพระปริยัติธรรม

Postby admin » Tue Jan 18, 2011 3:56 pm

Image
ข้อมูลทั่วไป มี พระครูสุพัฒนกาญจนกิจ
เป็น เจ้าสำนักเรียนทั้งแผนก ธรรม และ บาลี
แผนกบาลี มี พระมหาสุพรต ธมฺมาราโม เป็น อาจารย์ใหญ่
แผนกธรรม มี พระระพีพงษ์ ฐิตวํโส เป็น อาจารย์ใหญ่

Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
admin
Administrator
 
Posts: 190
Joined: Sat Jan 15, 2011 7:53 pm

Return to เกี่ยวกับวัดดอนขมิ้น

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron