หน้าแรก Gallery webboard contact


  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต 
  กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 
  ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ปี 2562 
  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
  กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปี ๒๕๖๑ 
  ขอเชิญ..ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 
  กิจกรรมภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ๒๕๖๑ 
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา 
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 
  ขอเชิญร่วมอุปสมบทหมู่แด่พ่อหลวง ร.9 
  ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปี 2560 
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา 
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
  ขอเชิญ..ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 
  ขอเชิญร่วมบรรพชาอุปสมบทอุทิศถวายแด่พ่อหลวง 
  ขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายอาลัย 
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๙ 
  ขอเชิญร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่พ่อหลวง 
  ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยร่วมกิจกรรมวันแม่ 
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตและบวชภาคฤดูร้อน 
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๙ 
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันพ่อ ประจำปี ๒๕๕๘ 
  ขอเชิญ..ร่วมเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคี 
  ขอเชิญ.ร่วมกิจกรรมถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
  โครงการภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯประจำปี 2558 รับสมัครแล้ว 
  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ๙ เม.ย.๕๙ นี้ ที่ วัดดอนขมิ้น 
  ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่างๆ 
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ "เทศน์มหาชาติ" 
  โครงการภาคฤดูร้อน 2558 เปิดรับสมัครแล้ว 
  25 ก.พ.ทุกปี วันบูรพาจารย์วัดดอนขมิ้น 
  โบชัวร์เชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปีและกิจกรรมเปิดวัดวันอาทิตย์ 
  โบชัวร์เชิญชวนปฏิบัตืวิปัสสนาเพื่อพัฒนาจิต 
  กิจกรรมเปิดวัดวันอาทิตย์ 
  ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์รับสมัครนักเรียน (คอร์ส ธศร.) 
  ขอเชิญ..พาครอบครัวเข้าวัดวันอาทิตย์ 
  ขอเชิญนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ 
  พิธีไหว้ครู/มอบทุน/เปิดการเรียนธรรมะประจำปี ๒๕๖๑ 
  กิจกรรมวันวิสาขบูชาาา 
  กิจกรรมวันวิสาขบูชาาา 
  เทศกาลสงกรานต์ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๖๑ 
  กิจกรรมบริจาคโลหิต ปี ๒๕๖๑ 
  ภาพวันบวชภาคฤดูร้อน วันที่ 1-2 เม.ย. 2561 
  อบรมค่ายธรรมะโรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 
  วันมาฆบูชา 
  ค่ายธรรมะระดับปฐมวัยบ้านท่ามะกา 
  วันเด็กแห่งชาติ2561 
  ทำบุญปีใหม่ ๒๕๖๑ 
  กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 60 
  อบรมธรรมะโรงเรียนวินัยนุกูล ปี 2560 
  มอบทุนการศึกษาโรงเรียนวัดดอนขมิ้น ปีการศึกษา 60 
  พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู๋ถวายพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ 
  ทำบุญครบรอบ ๑ ปี พ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ 
  กิจกรรมทำบุญวันพระ+มอบต้นดาวเรือง 
  ชุมชนคุณธรรมวัดดอนขมิ้นวันพระ 
  วันแม่แห่งชาติ 
  เพาะดอกดาวเรือง 20,000 ต้นถวายอาลัยพ่อหลวง ร.9 
  อบรมพระนวกะที่วัดคร้อพนัน 24-29 ก.ค. 60 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐ 
  ปาติโมกข์สัญจรที่วัดดอนขมิ้น 
  มอบทุนการศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแก ปีการศึกษา 2560 
  ออกเยี่ยมผู้สูงอายุในตำบลดอนขมิ้น 
  ทำบุญวันเข้าพรรษา 
  ทำบุญวันอาสาฬหบูชา ปี 2560 
  แห่เทียนพรรษาตำบลดอนขมิ้น ปี 2560 
  ประชุมพระสังฆาธิการที่วัดตะคร้ำเอน 
  ปฐมนิเทศเปิดโครงการธรรมศึกษาประจำปี 60 ที่ธีรศาสตร์ 
  อบรมธรรมะ นร.ชัั้นอนุบาลที่ รร.อนุบาลวัดลูกแก 
  กิจกรรมวันวิสาขบูชา ๑๐ พ.ค. ๖๐ 
  ประมวลภาพโครงการบวชภาคฤดูร้อน ๒๕๖๐ 
  กิจกรรมบริจาคโลหิต พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ภาพวันเปิดโครงการภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ 
  อบรมธรรมะนักเรียน รร.บ้านทุ่งประทุน 
  วันบูรพาจารย์ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ฉลองสถาปนาพระสังฆราชองค์ที่ ๒๐ 
  อบรมธรรมะ นร.โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 
  กิจกรรมวันมาฆบูชา 2560 
  อบรมธรรมะ นร.บ้านท่ามะกา 
  ทำบุญครบ ๑๐๐ วัน รัชกาลที่ ๙ 
  กิจกรรมวันเด็กที่วัดดอนขมิ้น 
  พิธีบวชอุทิศถวาย ร.๙ วาระครบ ๑๐๐ วัน 
  กิจกรรมวันเด็กตามโรงเรียน 
  พิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศถวาย 1-31 ม.ค. 60 
  กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี2559 
  รูปพระบรรพชาอุปสมบทอุทิศถวายแด่ ร.๙ 
  พิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศถวาย 1-31 ธ.ค. 59 
  พิธีบรรพชาอุปสมบทอุทิศถวายในหลวง ร.๙ 
  อบรมธรรมะนักเรียน รร.วัดดอนขมิ้น 
  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณแด่พ่อหลวง 
  พิธีสวดพระอภิธรรมถวายอุทิศ 1-30 พ.ย.59 
  พิธีทำบุญอุทิศถวายแด่พ่อหลวง ในวาระครบรอบ ๑๕ , ๕๐ วัน 
  พิธีสวดพระอภิธรรมถวายอุทิศ 14-31 ต.ค.2559 
  ทำบุญตักบาตรเทโว 18 ต.ค.59 
  ทำบุญวันออกพรรษา 
  วันตำรวจแห่งชาติที่ สภ.ลูกแก 
  อบรมคุณธรรมจริยธรรม รร.วินัยนุกูล 
  กิจกรรมขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล 5 
  วัดกับตำรวจสภ.ลูกแก 
  ออกเยี่ยมผู้สูงอายุใน ต.ดอนขมิ้น 
  กิจกรรมวันแม่ ๒๕๕๙ 
  อาสาฬหบูชา+เข้าพรรษา 
  กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
  ภาพกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 
  กิจกรรมบวชภาคฤดูร้อน 2559 
  25 ก.พ. 59 วันบูรพาจารย์ 
  วันมาฆบูชา 2559 
  อบรมคุณธรรม นร.บ้านท่ามะกา 
  อบรมคุณธรรมกลุ่ม รร.หวายเหนียว 
  อบรมคุณธรรม จริยธรรม รร.วัดเขาสามสิบหาบ 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2559 
  สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๘ 
  กิจกรรมพระภิกษุอุปสมบทวันพ่อ ๒๕๕๘ 
  กิจกรรมบวชเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธ.ค. ๕๘ 
  กิจกรรมถวายพระพร ๕ ธ.ค. ๕๘ 
  งานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ 
  นร.วัดดอนขมิ้นในโครงการโรงเรียนศีล 5 
  คณะสงฆ์ อุโบสถศีล มูลนิธิวัดดอนขมิ้น ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ 
  ถวายพระพรวันแม่ ปี พ.ศ.2558 
  ทำบุญวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา 2558 
  แห่เทียนพรรษาประจำปี 2558 
  เปิดเรียนธรรมศึกษาที่รร.ธีศาสตร์ 
  ไหว้ครู,มอบทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ 
  กิจกรรมวิสาขบูชา 2558 
  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันพืชมงคล 2558 
  กิจกรรมภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ 
  กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ 9 เม.ย.58 
  ชุมชนคุุณธรรมตำบลดอนขมิ้นที่โรงละครแห่งชาติ กทม. 
  ยุวทูตความดีทำกิจกรรมที่วัดดอนขมิ้น 
  อบรมธรรมะกลุ่มโรงเรียนหวายเหนียว 
  กิจกรรมวันเด็ก 2558 
  สวดมนต์ข้ามปี2557 - ปี2558 
  เทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ 
  พิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมวันพ่อ 
  กิจกรรมบวชเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ 
  งานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ แห่เทวดา นางฟ้า 
  ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวรฯ (ญสส) 
  ธรรมะบรรยายที่ รร.สารสาสน์วิเทศกาญจนบุรี 
  กิจกรรมบวชป่ากับ สภ.ลูกแก 
  ออกเยี่ยมเยียน มอบสิ่งของ ปัจจัย แก่ผู้สูงอายุ 
  วันต้นไม้แห่งชาติ : ปลูกป่าฉลองพุทธชยันตี 
  ค่ายคุณธรรม จริยธรรม รร.วินัยนุกูล 
  ค่ายพุทธบุตรวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 
  ค่ายคุณธรรมประถมต้น รร.วัดเขาสามสิบหาบ 
  หมู่บ้านศัล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข 
  โครงการพัฒนาวัดวิถีพุทธ:วัดดอนขมิ้น 
  อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากรัฐสภา 
  โครงการเฉลิมพระเกียรติฯภาคฤดูร้อน วัดดอนขมิ้น ปี ๕๐, ปี ๕๓ 
  โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ 
  ถวายพระพร "วันแม่แห่งชาติ" 12 สิงหา 2557 
  โครงการถวายพระพรแด่ "พ่อหลวง" 
  โครงการธรรมศึกษาในโรงเรียน (ธศร.) 
  ขอเชิญสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดดอนขมิ้น 
  อัญเชิญพระธาตุจากเมืองมัณฑเลย์(เมียนม่าร์) 

  แม่กองธรรมสนามหลวง
  แม่กองบาลีสนามหลวง
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
  กระทรวงวัฒนธรรม
  สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี
  สนง.วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี
  พระไตรปิฏก
  กรมการศาสนา
  พระไทยดอทเน็ต
  mail.login
  หนังสือพิมพ์-ทีวี-นิตยสาร
  มหาเถรสมาคม
   


  ประวัติวัดดอนขมิ้น
  เดินทางมาวัดดอนขมิ้น
  เจ้าอาวาสวัดดอนขมิ้น
  เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
  สำนักเรียนพระปริยัติธรรม
  สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น
  ศพอ.วัดดอนขมิ้น
  หน่วยเผยแผ่ศีลธรรม
  หน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะ
  ลานบุญ ลานปัญญา
  อุทยานการศึกษาในวัด
  วัดพัฒนาตัวอย่าง
  วัดวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติ
  อปต.ดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ
  พระภิกษุ-สามเณรประจำพรรษาปี ๒๕๕๕
  กัลยาณมิตร ปปช.จังหวัดกาญจนบุรี
  พระภิกษุ - สามเณร ประจำพรรษา ปี พ.ศ.๒๕๕๘
  รูปหมู่พระ-สามเณร-อุโบสถศีล ปี ๒๕๕๙
  รางวัลผู้ทำคุณต่อกระทรวงวัฒนธรรม
  รูปหมู่พระภิกษุ - สามเณร - อุโบสถศีล ในพรรษา พ.ศ. ๒๕๖๐
  รับวัดพัฒนาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

วัดดอนขมิิ้น ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 034-566202,034-566888 แฟกซ์ 034-566888